Jakie dokumenty należy tłumaczyć do rejestracji samochodu?

Sprowadzanie samochodów z zagranicy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskich kierowców. Ściągniecie używanego modelu auta z innego kraju, które dodatkowo jest w dobrym stanie i posiada bogate wyposażenie to dla wielu osób bardzo opłacalna inwestycja. Decydując się na zakup pojazdu z zagranicy, musimy być przygotowani na czasochłonny i niekiedy skomplikowany proces z*ałatwiania niezbędnych formalności. W tym konkretnym przypadku nie obędzie się bez pomocy tłumacza przysięgłego. Które z dokumentów samochodowych wymagają tłumaczenia i czy jest to konieczne?

Czy tłumaczenie dokumentów samochodu z zagranicy jest konieczne?

Dokonując zakupu pojazdu za granicą, każdy nowy właściciel otrzyma między innymi dowód rejestracyjny pojazdu oraz umowę kupna-sprzedaży w języku obcym np. angielskim bądź niemieckim. Jeżeli chodzi o dowód rejestracyjny, to niektóre ze znajdujących się w nim danych są stałe - dotyczy to np. daty pierwszej rejestracji pojazdu, numeru VIN oraz numeru rejestracyjnego. Umowa kupna-sprzedaży najczęściej sporządzana jest w języku obcym, choć niekiedy jest ona wystawiana w formie dwujęzycznej.

Choć znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach jest niezwykle pożądaną cechą, to udając się z dokumentami samochodowymi do urzędu, nie możemy liczyć na to, że obsługujący nas referent, będzie wykazywał się znajomością danego języka. Zarówno w umowie kupna-sprzedaży, jak i dowodzie rejestracyjnym znajdują się istotne zapiski, które niezbędne są do weryfikacji składanych dokumentów. W tej sytuacji do urzędu należy udać się już z przygotowanym tłumaczeniem dokumentów samochodowych, których przekładem powinien zająć się tłumacz przysięgły.

Więcej ważnych informacji dotyczących kwestii tłumaczenia dokumentów przy procesie rejestracji i oznaczania pojazdów zawartych jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, którego treść brzmi następująco “Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony”.

W tym wypadku należy pamiętać o tym, że bez poprawnego przetłumaczenia dokumentów rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w Polsce nie będzie możliwa.

Które dokumenty samochodowe wymagają tłumaczenia?

Zaliczamy do nich między innymi:

  1. Dowód rejestracyjny- dotyczy to pojazdów sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, jeżeli auto zostało zakupione w kraju nieprzynależących do żadnej z wymienionych organizacji. Co więcej, w sytuacji, kiedy dokument ten składa się z kilku części, wówczas konieczne jest przetłumaczenie wszystkich jego elementów.

  2. Umowę kupna-sprzedaży - w przypadku umów sporządzonych w formie dwujęzycznej, niekiedy konieczne jest poświadczenie tłumacza przysięgłego, które będzie swoistym zapewnieniem tego, że treść zagraniczna jest w pełni zgodna z treścią w języku polskim.

  3. Dowód zakupu pojazdu – rachunek bądź fakturę.

  4. Dokument odprawy celnej przywozowej – dotyczy to pojazdów sprowadzanych z krajów spoza Unii Europejskiej.

  5. Dowód złomowania pojazdu – dotyczy to samochodów, które brały udział w kolizji, w wyniku czego zostały całkowicie zniszczone.

  6. Dokument odnoszący się do sposobu płatności akcyzy na terytorium państwa, z którego sprowadzony został pojazd - może być to stosowne pismo potwierdzające dokonanie płatności, zaświadczenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy w danym kraju bądź też zaświadczenie o zwolnieniu z akcyzy (dotyczy to wyłącznie niektórych modeli pojazdów).

  7. Karta pojazdu.

Przetłumaczenie dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy jest obowiązkowe. Wyjątek niekiedy stanowią umowy kupna-sprzedaży przygotowane w formie dwujęzycznej. Zdaniem wielu osób tłumaczenia nie wymagają dowody rejestracyjne, co niestety nie do końca jest prawdą. Oczywiście uniwersalna część dokumentu zawierająca “stałe” dane nie wiąże się z koniecznością przetłumaczenia jej z języka obcego na język polski. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że w dowodach rejestracyjnych znajdują się dodatkowe treści, adnotacje oraz pieczątki. W sytuacji, kiedy nie zostaną one przetłumaczone, dokonanie rejestracji pojazdu będzie niemożliwe, a to z tego względu, iż urzędnik potrzebuje do tego celu kompletu danych. Warto wiedzieć również o tym, że w tym konkretnym przypadku praca tłumacza przysięgłego nie skupia się jedynie na przekładzie tych “dodatkowych treści” zawartych w dokumencie, lecz na skrupulatnym przetłumaczeniu każdej części dowodu rejestracyjnego. Zastanawiasz się, dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta - tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej. Na osobę pełniącą tę funkcję, która w sposób niedokładny bądź niewłaściwy wypełnia swoje obowiązki, mogą zostać nałożone stosowne kary – od upomnienia aż po pozbawienie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Pamiętaj! W zależności od tego jakie wymogi w danej sytuacji stawiane są przez dany urząd komunikacyjny, skarbowy lub celny, możesz zostać poproszony o dostarczenie również innych przetłumaczonych wcześniej dokumentów.

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu – gdzie?

O czym już niejednokrotnie wspominaliśmy, dokumenty potrzebne do procesu rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy muszą zostać przetłumaczone przez profesjonalnego tłumacza przysięgłego, który jako osoba zaufania publicznego specjalizuje się w przekładzie między innymi dokumentów procesowych i urzędowych, uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów, a także poświadczaniu tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby.

Dlaczego do urzędu nie można dostarczyć przekładu dokumentów samochodowych sporządzonych przez zwykłego tłumacza? Czym różnią się tłumaczenia zwykłe od tłumaczeń przysięgłych? Główną różnicą pomiędzy przekładami zwykłymi a tłumaczeniami uwierzytelnionymi przygotowanymi przez tłumacza przysięgłego jest forma sporządzonego dokumentu. Tłumaczenie przysięgłe publikowane jest wyłącznie w formie drukowanej, dodatkowo na każdej stronie widnieje pieczęć oraz czytelny podpis tłumacza przysięgłego, natomiast na końcu dokumentu znajduje się tzw. klauzula poświadczająca. Dzięki tym cechom przetłumaczony dokument nabiera formy urzędowej. Tłumaczenia zwykłe zazwyczaj przybierają postać klasycznych plików tekstowych wydawanych w formie elektronicznej. Pozbawione są one pieczęci oraz podpisu osoby je wykonującej, w związku z czym nie posiadają one formalnego charakteru.

Jeżeli chodzi o tłumaczenie dokumentów samochodowych, to tutaj najlepszym i zarazem najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania profesjonalnej agencji tłumaczeń specjalizującej się w sporządzaniu tłumaczeń uwierzytelnionych wszelkiego rodzaju pism wymaganych podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z innego kraju. Proces tłumaczenia dokumentów zazwyczaj do kilku dni. Przed udaniem się do wybranego biura tłumaczeń, należy upewnić się co do tego, jakie wymagania stawia urząd bądź instytucja, w której to będziemy dokonywali rejestracji sprowadzonego z zagranicy pojazdu – chodzi tutaj oczywiście o rodzaj dokumentu samochodowego, który bezwarunkowo powinien zostać przetłumaczony. Dzięki temu unikniemy poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem przekładu zbędnych pism, które koniec końców nie będą nam potrzebne.